Hvad er forskellen på en sælger og en rådgiver?

Forsikringsselskabets mand (sælger eller agent)

 • Ved ofte mere end kunden
 • Handler for sit firma
 • Forhandler højest mulige pris til sit firma
 • Kender kun eget firmas muligheder
 • Har alene fokus på egne tilbud
 • Leverer kun de vilkår der er nødvendige for at få forretningen
 • Anbefaler at samle forretninger i eget firma
 • Sagsbehandler kun eget firmas forpligtelser
 • Leverer den mindst mulige erstatning

Kundens mand (rådgiver)

 • Ved ofte mere end både kunden og sælgeren
 • Handler for kunden under kundens fuldmagt
 • Forhandler lavest mulige priser
 • Kender alle leverandørers muligheder
 • Har fokus på alle relevante tilbud
 • Sikrer bedst mulige vilkår
 • Anbefaler at placere forretning mest hensigtsmæssigt
 • Arbejder for højest mulige erstatninger
 • Ser både alle offentlige og alle private behandlings- og erstatningsmuligheder
 • Overvåger løbende markedet for nye mulig heder, der kan skabe værdi for både virksomhed og medarbejder

Information fra foreningen

Ifølge Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 ligger Danmark på en flot tredjeplads blandt 47 lande. Med en samlet index-værdi på 81,3 er vi kun overgået af Holland og Island, der indtager første- og andenpladsen. Danma...

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Danske forsikringsselskaber og pensionsfonde oplever stigende omkostninger på grund af "storskader" hos store virksomhedskunder. En enkelt skade hos en erhvervskunde kostede Tryg 225 mio. kr., hvilket udgjorde mere end 10% af selskabets samlede skadeudgifter i kvartalet. Mikael Hvolgaard, direktør for Alm...
Kilde: Børsen
Danica Pension modtager flere klager fra kunder end deres største konkurrenter. 32,7% af klagerne hos Ankenævnet for Forsikring i sidste år er fra Danica-kunder, på trods af at selskabet kun har en markedsandel på 11,1%...
Kilde: Finanswatch.dk