Vejledning

Medlemskab opnås ved at indsende en særlig ansøgning om optagelse som firmamedlem. 

Vær opmærksom på bestemmelserne i vedtægterne, som kan ses andet steds på hjemmesiden, herunder reglerne for klientkonto og professionel ansvarsforsikring.
Er der ikke tegnet nogen forsikring, kan denne tegnes via foreningen.

Medlemskontingent

Der betales et kontingent pr. ansat og et grundkontingent (som også opgøres på baggrund af antallet af ansatte i virksomheden), og de udgør tilsammen den halvårlige kontingentbetaling til FMF.

Taksterne for betaling er (angivet pr. halvår):

Antal fuldtidsansatte inkl. franchisetagere mv.

Kontingent pr. ansat

Grundkontingent

1-5

828,00 kr.

3622,50 kr.

6-10

776,25 kr.

5175,00 kr.

11-150

724,50  kr.

7762,50  kr.

151-250

672,75 kr.

9832,50  kr.

251 og derover

672,75  kr.

15525 kr.

Betalingsterminer
Det samlede kontingent efter ovenstående takster opkræves i januar og juli måned.

Ved beregningen af antal ansatte skal deltidsansatte omregnes til fuldtidsansatte.

Hos medlemsvirksomheder, hvor der kun er en ejer (og ingen ansatte), betales der kontingent, som hvis der var en ansat.

Registrering af medlemsvirksomhedernes ansatte

Medlemsvirksomhederne afgør selv, hvem man vil registrere i foreningens database som modtagere af information fra FMF. Det kan være ansatte forsikringsmæglere, franchisetagere samt andre ansatte i virksomheden, som ikke er forsikringsmæglere, men alligevel har behov for at modtage de informationer, der udsendes af FMF.

Personlig registrering opnås hos dit firmas administrator. Firmaadministratoren opretter dig som bruger med de data, som du angiver, således at du får tildelt et brugernavn og et password, som du - hvis du ønsker det - efterfølgende kan ændre.

Firmaadministratoren er ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at ansatte slettes igen i forbindelse med en eventuel fratrædelse. Man kan altid få oplyst, hvem der er registreret som firmaadministrator ved at rette henvendelse til fmf@fmf.dk

FMF'S FORSIKRINGSORDNING

FMF har med HDI-Gerling Forsikring etableret et forsikringsprogram i form af en rammeaftale, som står til rådighed for FMF's medlemmer. Ved ophør yder selskabet er en præmiefri afløbsforsikring, der ikke er afhængig af, at rammeaftalen er i kraft.

Programmet er etableret til meget gunstige præmiesatser. Du kan høre nærmere herom ved henvendelse til sekretariatet.

Programmet omfatter følgende:

1. DÆKNINGER I FORSIKRINGSPROGRAMMET

1. professionel ansvarsforsikring med dækning i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse,

2. erhvervsansvarsforsikring dækkende det ansvar, som den sikrede kan ifalde ved at forvolde person- og tingskade ved uagtsom adfærd samt

3. kriminalitetsforsikring, som dækker formuetab som følge af ansattes kriminelle handlinger både overfor sikrede selv og overfor tredjemand. Derudover dækker forsikringen

formuetab i forbindelse med databedrageri samt omkostninger til rekonstruktion af data og/eller software.

2. GARANTIFORSIKRING

De medlemmer, der har behov for garantiforsikring kan etablere den nødvendige dækning til en særdeles favorabel pris.

13. marts 2012

Information fra foreningen

Ifølge Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 ligger Danmark på en flot tredjeplads blandt 47 lande. Med en samlet index-værdi på 81,3 er vi kun overgået af Holland og Island, der indtager første- og andenpladsen. Danma...

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Eksperter som Henrik Ramlau-Hansen, lektor ved CBS, og Jesper Rangvid, professor i finansiering ved CBS, ser store forskelle mellem den norske oliefond og den danske pensionskæmpe ATP. Oliefonden er kendt for sin åbenhed og gennemsigtighed, mens ATP investerer mere risikabelt og er mindre transparent...
Kilde: Berlingske.dk
CBS-professor Jesper Rangvid er frustreret over ATP's vedvarende dårlige afkast gennem to år og kræver en revision af investeringsstrategien. Arbejdsmarkedets parter støtter dog stadig ATP's ledelse og strategi...
Kilde: Finanswatch.dk