Vejledning

Medlemskab opnås ved at indsende en særlig ansøgning om optagelse som firmamedlem. 

Vær opmærksom på bestemmelserne i vedtægterne, som kan ses andet steds på hjemmesiden, herunder reglerne for klientkonto og professionel ansvarsforsikring.
Er der ikke tegnet nogen forsikring, kan denne tegnes via foreningen.

Medlemskontingent

Der betales et kontingent pr. ansat og et grundkontingent (som også opgøres på baggrund af antallet af ansatte i virksomheden), og de udgør tilsammen den halvårlige kontingentbetaling til FMF.

Taksterne for betaling er (angivet pr. halvår):

Antal fuldtidsansatte inkl. franchisetagere mv.

Kontingent pr. ansat

Grundkontingent

1-5

857,00 kr.

3749,29 kr.

6-10

803,42 kr.

5356,26 kr.

11-150

749,86 kr.

8034,19 kr.

151-250

696,30 kr.

10176,64 kr.

251 og derover

696,30 kr.

16068,38 kr.

Betalingsterminer
Det samlede kontingent efter ovenstående takster opkræves i januar og juli måned.

Ved beregningen af antal ansatte skal deltidsansatte omregnes til fuldtidsansatte.

Hos medlemsvirksomheder, hvor der kun er en ejer (og ingen ansatte), betales der kontingent, som hvis der var en ansat.

Registrering af medlemsvirksomhedernes ansatte

Medlemsvirksomhederne afgør selv, hvem man vil registrere i foreningens database som modtagere af information fra FMF. Det kan være ansatte forsikringsmæglere, franchisetagere samt andre ansatte i virksomheden, som ikke er forsikringsmæglere, men alligevel har behov for at modtage de informationer, der udsendes af FMF.

Personlig registrering opnås hos dit firmas administrator. Firmaadministratoren opretter dig som bruger med de data, som du angiver, således at du får tildelt et brugernavn og et password, som du - hvis du ønsker det - efterfølgende kan ændre.

Firmaadministratoren er ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at ansatte slettes igen i forbindelse med en eventuel fratrædelse. Man kan altid få oplyst, hvem der er registreret som firmaadministrator ved at rette henvendelse til fmf@fmf.dk

FMF'S FORSIKRINGSORDNING

FMF har med HDI-Gerling Forsikring etableret et forsikringsprogram i form af en rammeaftale, som står til rådighed for FMF's medlemmer. Ved ophør yder selskabet er en præmiefri afløbsforsikring, der ikke er afhængig af, at rammeaftalen er i kraft.

Programmet er etableret til meget gunstige præmiesatser. Du kan høre nærmere herom ved henvendelse til sekretariatet.

Programmet omfatter følgende:

1. DÆKNINGER I FORSIKRINGSPROGRAMMET

1. professionel ansvarsforsikring med dækning i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse,

2. erhvervsansvarsforsikring dækkende det ansvar, som den sikrede kan ifalde ved at forvolde person- og tingskade ved uagtsom adfærd samt

3. kriminalitetsforsikring, som dækker formuetab som følge af ansattes kriminelle handlinger både overfor sikrede selv og overfor tredjemand. Derudover dækker forsikringen

formuetab i forbindelse med databedrageri samt omkostninger til rekonstruktion af data og/eller software.

2. GARANTIFORSIKRING

De medlemmer, der har behov for garantiforsikring kan etablere den nødvendige dækning til en særdeles favorabel pris.

13. marts 2012

Information fra foreningen

I dag straffes den enkelte, hvis man vælger at genindtræde på arbejdsmarkedet efter man har igangsat sin ratepension. Denne model begrænser mulighederne for en fleksibel tilbagetrækning, og begrænser incitamentet til at genindt...

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Danica Ejendomme lancerer et nyt initiativ for at forbedre biodiversiteten i byerne. Initiativet vil omfatte naturforbedrende tiltag på mellem tre og fem ejendomme årligt, med målet om at alle arealer opfylder kravene til at være "naturpositive" inden 2030...
Kilde: Finanswatch.dk
Den finske forsikringskoncern Sampo har budt på hele Topdanmark, og planlægger at integrere det i deres eksisterende forsikringsselskab If. Topdanmarks medarbejdere vil dog udgøre kernen i den sammenlagte koncerns danske aktiviteter...
Kilde: Finanswatch.dk