Vejledning

Medlemskab opnås ved at indsende en særlig ansøgning om optagelse som firmamedlem. 

Gebyr for behandling af ansøgningen om optagelse udgør DKK 5.000,00, der må indsendes samtidig med ansøgningen. Gebyret refunderes ikke.

Vær opmærksom på bestemmelserne i vedtægterne, som kan ses andet steds på hjemmesiden, herunder reglerne for klientkonto og professionel ansvarsforsikring.
Er der ikke tegnet nogen forsikring, kan denne tegnes via foreningen.

Medlemskontingent
Kontingentet består af et grundkontingent og et variabelt kontingent, der tilsammen udgør den halvårlige betaling til foreningen.

Grundkontingent pr. halvår
Kontingentet beregnes efter antallet af ansatte, hvor mæglere tæller med 1/1 og andre ansatte med ½. Det beregnede antal ansatte opdeles i intervaller med følgende satser:
- kr. 3.500 for virksomheder med et beregnet antal ansatte på 1 - 3 personer,
- kr. 5.000 for et beregnet antal ansatte fra 4 - 10 personer kr.
- kr. 7.500 for et beregnet antal ansatte fra 11 - 15 personer og
- kr. 12.500 når det beregnede antal ansatte overstiger 15 personer.

Variabelt kontingent pr. halvår
Kontingentet beregnes efter antallet af ansatte, herunder ansatte hos franchisetagere mv., med kr. 1.000 pr. forsikringsmægler og kr. 500 pr. andre medarbejdere,

Betalingsterminer
Det samlede kontingent efter ovenstående takster opkræves pr. 1. januar og 1. juli.

Registrering af medlemsvirksomhedernes ansatte

Medlemsvirksomhederne kan selv afgøre, hvem man vil registrere i foreningens database som modtagere af information fra FMF. Det kan være ansatte forsikringsmæglere, franchisetagere samt andre ansatte i virksomheden, som ikke er forsikringsmæglere, men alligevel har behov for at modtage de informationer, der udsendes af FMF.

Personlig registrering opnås hos dit firmas administrator. Firmaadministratoren opretter dig som bruger med de data, som du angiver, således at du får tildelt et brugernavn og et password, som du - hvis du ønsker det - efterfølgende kan ændre.

Firmaadministratoren er ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er korrekte. Han kan altid få oplyst, hvem der er registreret som firmaadministrator ved at rette henvendelse til fmf@fmf.dk

FMF'S FORSIKRINGSORDNING

FMF har med HDI-Gerling Forsikring etableret et forsikringsprogram i form af en rammeaftale, som står til rådighed for FMF's medlemmer. Ved ophør yder selskabet er en præmiefri afløbsforsikring, der ikke er afhængig af, at rammeaftalen er i kraft.

Programmet er etablret til meget gunstige præmiesatser. Du kan høre nærmere herom ved henvendelse til sekretariatet.

Programmet omfatter følgende:

1. DÆKNINGER I FORSIKRINGSPROGRAMMET

1. professionel ansvarsforsikring med dækning i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse,

2. erhvervsansvarsforsikring dækkende det ansvar, som den sikrede kan ifalde ved at forvolde person- og tingskade ved uagtsom adfærd samt

3. kriminalitetsforsikring, som dækker formuetab som følge af ansattes kriminelle handlinger både overfor sikrede selv og overfor tredjemand. Derudover dækker forsikringen

formuetab i forbindelse med databedrageri samt omkostninger til rekonstruktion af data og/eller software.

2. GARANTIFORSIKRING

De medlemmer, der har behov for garantiforsikring kan etablere den nødvendige dækning til en særdeles favorabel pris.

13. marts 2012

Information fra foreningen

"Stress skal tages alvorligt" - læs artiklen fra FMF's nyhedsbrev maj 2018 her

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Vicedirektør i ATP's afdeling Private Markets & Klima Ulrik Dan Weuder er glad for koncernens investering på 650 millioner kroner i elbilbatterifirmaet Northvolt. Det handler først og fremmest om afkast, hvilket det på langt sigt vil give at tage hensyn...
Kilde: Jyllands-Posten
Forsikringsselskaber fravælger små autoværksteder, Jess Pedersen fra Gjøl Autoværksted, Dansk Bilbrancheråd, Erik S. Rasmussen direktør i Dansk Bilbrancheråd, bilejer, forsikringspræmie, Gjensidige Forsikring, Michael Ern Nielsen jurist FDM, frit værkstedsvalgAktører: .Indslaget forekommer ca...
Kilde: TV 2 Nord Regionale Nyheder 19.30