Lovgivning mv.

Grundlaget for FMF's arbejde er fastlagt i en række Love og bekendtgørelser, først og fremmest Lov om Forsikringsformidling, der fastlægger rammebetingelserne for den uafhængige forsikringsformidler/forsikringsmæglervirksomhed.

Endvidere har Finanstilsynet i forskellige bekendtgørelser fastsat, hvilke regler der gælder for uafhængige forsikringsformidlere/forsikringsmæglere, herunder ikke mindst bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistributører.

Lov om forsikringsformidling
Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører
Bekendtgørelse om forsikringsformidleres, genforsikringsformidleres og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler
Bekendtgørelse om en klageansvarlig i finansielle virksomheder
Lov om hvidvask

Herudover gælder FMF's vedtægter samt foreningens etiske regler, fastsat af bestyrelsen.

Klik på interne regler i fanen foroven.

Information fra foreningen

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Bag Ejendomsselskabet 78 A/S står Lars Friis Christensen og Lars Christian Jensen. Ejendomsselskabet gik konkurs kort tid efter, at seks nye rækkehuse i Kerteminde stod færdige. Firmaet mener, at fejlen er hos bygherrerne...
Kilde: Fyens Stiftstidende
Landbrugets Forsikringsmægling er fusioneret med Klink & Jensen Forsikringsmæglere A/S. De to selskaber vil fortsætte under Klink & Jensen Forsikringsmægleres navn. Jakob Klink, ansvarlig for skadeforsikringer i Klink & Jensen, glæder sig over det nye samarbejde...
Kilde: Nordjyske Stiftstidende (fællesstof)