Firmamedlemmerne, d.v.s. forsikringsmæglervirksomhederne, er anført i alfabetisk orden, og kan søges for hele Danmark eller for den Region, hvor man ønsker at finde en mere lokal repræsentation.

På den enkelte virksomhed er anført kontaktdata, samt om den pågældende har Finanstilsynets tilladelse til at rådgive inden for Skadeforsikring eller Livsforsikring, eller begge dele.

Endvidere er der link til den pågældendes hjemmeside.

Information fra foreningen

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Økonomisk Ugebrevs fremhæver i en analyse Nordea, Topdanmark og Tryg for at have en høj andel af kvinder i topledelsen og bestyrelsen, men mener samtidig, at opgørelserne ofte kan være et eksempel på kreativ fortolkning...
Kilde: Økonomisk Ugebrev Finans/CFO
Økonomisk Ugebrevs fagredaktør, Carsten Vitoft, erfarer, at kapitalfonden VIA Equity trækker sig fra Domus Forsikrings ejerkreds, hvis anden storaktionær, Pete Egede Nielsen, betragter det som spekulationer fra mediets side...
Kilde: Økonomisk Ugebrev Finans/CFO