Firmamedlemmerne, d.v.s. forsikringsmæglervirksomhederne, er anført i alfabetisk orden, og kan søges for hele Danmark eller for den Region, hvor man ønsker at finde en mere lokal repræsentation.

På den enkelte virksomhed er anført kontaktdata, samt om den pågældende har Finanstilsynets tilladelse til at rådgive inden for Skadesforsikring eller Livsforsikring, eller begge dele.

Endvidere er der link til den pågældendes hjemmeside.

Information fra foreningen

Regeringen kom den 29. august 2017 med sit forslag til, hvordan man løser to meget afgørende problemer. Læs FMF's kommentar til dette her

Dagens presseklip
vedr. den finansielle sektor

Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension sætter fokus på uopmærksomhed i trafikken gennem kampagnen ”Kør bil, når du kører bil.” I en måling fra november 2017 svarer 10% af de 1.074 adspurgte bilister, at de skriver beskeder på telefonen, mens de kører bil...
Kilde: Nordjyske Stiftstidende (fællesstof)